سلام ببخشیدبعدازقطع دوفاستون چندروزبعدبایدپریودبشم

سلام ببخشیدبعدازقطع دوفاستون چندروزبعدبایدپریودبشم

Guest

دوفاستون چیه واسه چیه

0

2021-11-16 09:50:00
پاسخ

Guest

تا ۱۰ روز بعدش باید بشی من بعد ۶ روز شدم

0

2021-11-16 09:50:00
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ

Guest

من بعد سه روزشدم

0

2021-11-16 09:50:00
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ

Guest

سلام من هنوز شروع نکردم قراره 14 سیکل این ماه شروع کنم هنوز پر نشدم شما میدونین اگه پر نشیم چیکار کنم چجوری بخورم

0

2021-11-16 09:50:00
پاسخ
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
Qgalaxy ©