سلام خانوم ها بیاید ببینید این مثبت هست یا نه

امروز یا فردا موعد پریودم هست . این ماه اقدام داشتم . ۹ ماه هر کاری کردم نمی شد . ۳ روز پیش بی بی زدم منفی شد . امروز هم زدم منفی شد البته مطمئن بودم منفی میشه چون سر پسرم ۷ روز بعد از عقب انداختن تازه نشون داده بود . وقتی دیدم منفیه با کلی ناراحتی بی بی چک رو انداختم دور و سه چهار دقیه بعد به امید اینکه مثبت بشه دوباره بهش نگاه کردم دیدم یک هاله انداخته آیا درسته یا نه

Guest

0

2021-11-16 09:50:00
پاسخ
Qgalaxy ©