امشب گریه کردم برام نمازبخونید دعاکنید

شاید من گناهکارم خدا دعامو مستجاب نمیکنه دوساله منتظرم بازدارشم‌‌ خدایا یعنی میشه

Guest

ان شالله که حاجت روا شی . برای امضای منم دعا کنید

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ

Guest

برات دعا میکنم ولی حقیقت نماز نه خودم کلی نماز قضایی دارم با اجازت

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ

Guest

درمان گیاهی انجام بدید

0

2021-11-16 09:50:01
پاسخ

Guest

نمیدونم چطور

0

2021-11-16 09:50:01
پاسخ
Qgalaxy ©