قبل ای یو ای شربت زعفران بخورم خوبه؟

انشب اچ سی جی زدم و پنجشنبه باید ای یو ای کنم الان شربت زعفران بخورم ضرری نداره خوبه رحممو گرم میکنه؟

Guest

زعفران برای سقط جنین خوبه

0

2021-11-16 09:50:01
پاسخ

Guest

نه بابا

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ

Guest

بخورم یا نه؟

0

2021-11-16 09:50:01
پاسخ

Guest

نه فک نکنم

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ
Qgalaxy ©