امروز تو بورس چي بخرم

Guest

تو منفیا خرید کن الان وبصادر و فولاد و چنتا سهم خوب دیگه داره صف فروشش جمع میشه شستا و خگستر ک اجازه نداد چیزای دیگه مث صبا وبصادر فولاد تونست بگیر

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ

Guest

والا فولاد ک من یکساعته سفارش زدم نمیخره هسته رو دستکاری کردن

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ

Guest

وبملت صبا شگویا دارایکم البته دارایکم امروز اجازه نداد ولی اگه تونستی بگیر

0

2021-11-16 09:50:01
پاسخ

Guest

عزیزم من کد بورسیم نیومده فعلا.چجوری بایددارایکم بخرم .هیچی نمیدونم گل

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
Qgalaxy ©