بازیابی کیف پول کوینومی و بیت کوین ها

سلام

Guest

درود اون ۱۲ کلمه امنیتیو که اولش بهت دادو وارد میکنی.کیف.پولت ریکاوری میشه اگر اون کلماتو نداشته باشی قابل برگشت نیست

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ

Guest

کوینمی به جای ۱۲ کلمه ۲۴ کلمه بازیابی داره که باید از قبل آنها را یادداشت می کردید. اگر ندارید موجودی خود را برای همیشه فراموش کنید.

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
Qgalaxy ©