کارمزد صرافی کوینکس

سلام آیا توی ساعات مختلف و بسته به ترافیک شبکه کارمزد صرافی کوینکس متفاوته؟…………………………..

Guest

خیر.یک مقدار ثابته.

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ

Guest

سلام

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ

Guest

منظورم کارمزد انتقال به کیف پول خارج از صرافی بود

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ
Qgalaxy ©