کیا با اسید فولیک باردار شدن

سلام من تخمدانام یکم ضعیفه اسیدفولیک تاثیری بر بارداری و قوی کردن تخمدان داره؟

Guest

نه

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
Qgalaxy ©