زایمان طبیعی یا سزارین؟

خانما زایمان طبیعی مزیتش بیشتره یا سزارین؟ طبق تجربتون کدوم بهتره؟از چه لحاظ؟

Guest

طبیعی

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
Qgalaxy ©