سلام سلام

بچه ها کسی میدونه تهوع تو حاملگی از کی شروع میشه..همون روزهای اول اول امکان داره...دل درد پریودی چطور؟

Guest

پریودی قطع میشه ولی از ۱ ماه تهوه شروع میشه

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ
Qgalaxy ©