نفخ شدید بچه ۲۰روزه

بچم به شدت نفخ داره ولی فایده نداره هر چه میبرم دکتر پدی لاک بهش میدم . خودم غذای نفاخ نمیخورم

Guest

این سوال کردن نداره باید ببری پیش متخصص

0

2021-11-16 09:50:01
پاسخ
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
Qgalaxy ©