آیا وجود آلومینیوم در واکسن‌ها باعث خاصیت آهنربایی شده است؟

Guest

نخست باید گفت که از آلومینیوم در هیچ‌کدام از واکسن‌های مرتبط با کرونا استفاده نشده است. در بعضی از واکسن‌های دیگر مقدار بسیار کم و بی‌خطری از آلومینیوم وجود دارد، اما باید دانست آلومینیوم هم خاصیت آهنربایی ندارد. اریک پالم، پژوهشگر در آزمایشگاه ملی آهن‌رباهای قدرتمند در بریتانیا، می‌گوید سوزن‌های واکسن میلیمتری به قدری کوچک و محتوای واکسن به قدری کم است که اگر قویترین ذرات آهنربای جهان هم باشد باز نمی‌تواند چیزی را چسبیده به بازوی شما نگه‌ دارد.

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
Qgalaxy ©