تاثیر کاهش ولتاژ برق در فصل گرما

کاهش ولتاژ تا چه میزان به دستگاه ضربه نمیزند امروز ولتاژ تقریبا ۱۹۰ بود و مطمئنم یه خورده دیگه هوا داغ بشه کمتر هم خواهد شد

Guest

اگه تابلو بستی کنترل فازم و کونتاکتور بزار.

0

2021-11-16 09:50:01
پاسخ

Guest

یعنی نباید کمتر از ۲۰۰ باشه ?

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
Qgalaxy ©