سایت چنجلی

سلام سایت چنجلی changlly هم ایران را تحریم کرده یا نه میشه ازش استفاده کرد؟………………………………………………………….

Guest

سلام

0

2021-11-16 09:50:01
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
پاسخ

Guest

ممنونم

0

2021-11-16 09:50:01
پاسخ

Guest

گویا سایت Shapeshift میخواد KYC رو اجرا کنه که در اینصورت ایرانیا دیگه نمیتونن ازش استفاده کنن

0

2021-11-16 09:50:01
پاسخ

Guest

KYC در چه موضوعی است

0

2021-11-16 09:50:01
پاسخ
لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
Qgalaxy ©