استخوان‌هایی که برای پول، شکسته میشوند !

استخوان‌هایی که برای پول، شکسته میشوند !


▪️تعداد تصادفات تقلبی در سایر کشورها بین ۲ تا ۵٪ کل خسارات پرداختی آن‌هاست این در حالی است که در ایران بیش از ۲۰٪ پرداختی‌ها مربوط به این حوزه است. کسانی که احیانا شکستگی‌هایی در بدن خود دارند تبانی می‌کنند تا در راه‌های روستایی و کم تردد، صحنه تصادف ساختگی فرد با وسیله نقلیه‌ای که بیمه معتبر دارد، ترتیب می‌دهند و پس از حضور پلیس و کشیدن کروکی، به صورت قانونی از بیمه‌ها درخواست دیه میکنند


▪️در دوسال اخیر تقریبا ۷ تا ۸ میلیارد تومان سالانه پرونده تقلبی کشف شده است. این پرونده‌ها به دادگاه‌ای مربوطه ارجاع داده میشود با شکایت از طرف شرکت‌های بیمه جریان قضایی به جریان می‌افتد

ورود

دیدن همسر صبح‌ روز اول زندگی بعد از حمام !😐

دیدن همسر صبح‌ روز اول زندگی بعد از حمام !😐

برای تهیه یه شیشه ۳۰ میلی

برای تهیه یه شیشه ۳۰ میلی

شیر ناصرالدین شاه

شیر ناصرالدین شاه

پرچم نیوزیلند

پرچم نیوزیلند

محققان در شرایط آزمایشگاهی با جایگذاری مدفوع

محققان در شرایط آزمایشگاهی با جایگذاری مدفوع

شکموترین مردم دنیا را بشناسید !😋

شکموترین مردم دنیا را بشناسید !😋

شبکه پرداخت جهانی روکس اقتصاددان سابق صندوق بین‌المللی پول را استخدام کرد

در اعماق زمین و نزدیک به هسته‌ی زمین

در اعماق زمین و نزدیک به هسته‌ی زمین

کم کردن قند غذاها، راه حل آمریکا برای حفظ سلامتی مردمش !

کم کردن قند غذاها، راه حل آمریکا برای حفظ سلامتی مردمش !

سولانا به جایگاه ششم فهرست برترین ارزهای دیجیتال صعود کرد

Redmute ©