گزینه موقعیت نسبی در دراور چه کار می کند

گزینه موقعیت نسبی (Position Relative) در برخی از بخش ها موجود است این گزینه باعث می شود بخش مورد نظر شما با بخش های دیگر ادغام شود به عبارت دیگر این حالت باعث می شود بخش منتخب شما با دیگر بخش ها در یک خط قرار گیرد البته این مورد در زمانی انجام پذیر است که بخش های دیگر نیز ادغام پذیر باشند و جلوی ادغام شدن را نگیرند.

برای مثال در نظر بگیرید ما قصد داریم منو خود را با لوگو خود در یک خط قرار دهیم و علاقه نداریم لیست منو به زیر لوگو برود برای این کار کافیست گزینه موقعیت نسبی بخش منو خود را روی off قرار دهیم این باعث می شود منو ما بصورت شکیل در کنار لوگو قرار داده شود البته در نظر داشته باشید نبایستی لوگو موردی برای جلوگیری از این عمل داشته باشد .

خودتان امتحان کنید.

ورود

developer bluemute ©