تفاوت padding و margin در چیست؟

خب در برخی از بخش های صفحه خود گزینه های padding و margin قابل مشاهده است این دو گزینه فاصله بخش منتخب را تنظیم می کنند padding فاصله از داخل و margin فاصله از خارج به تصاویر زیر دقت فرمایید:


در حالت عادی

زمانی که margin داده می شود


زمانی که padding داده می شود

امیدوارم واضح بوده باشه.


ورود

developer bluemute ©