رشد انفجاری میلیونرهای ایران در دوره تحریم و کرونا

رشد انفجاری میلیونرهای ایران در دوره تحریم و کرونا


نشریه آمریکایی "فوربس" از رشد فراتر از تصور تعداد و ثروت میلیونرهای ایرانی طی دوران تحریم و کرونا خبر داد.


تعداد میلیونرها در ایران علی رغم اینکه این کشور از تحریم‌های امریکا و بیماری همه گیر کووید ۱۹ رنج می برد، شاهد رشدی انفجاری بوده است.


در سال ۲۰۲۰  تعداد افراد با ارزش ثروت خالص بالا (HNWI) در ایران ۲۱.۶ درصد رشد کرده در حالی که میانگین جهانی این آمار در سال ۲۰۲۰ حدود ۶.۳ درصد بوده است؛ همچنین میزان ثروت این طبقه در ایران نیز طی همین سال (۲۰۲۰) بیش از ۲۴.۳ درصد رشد داشته است و بسیار بیشتر از میانگین جهانی بوده است...


طبق گزارش "کپ جمینی" افزایش سریع میلیونرها در ایران، این کشور را به لحاظ تعداد میلیونرها در مقام چهاردهم جهان و نخست خاورمیانه قرار داده است. ایران اکنون حتی از بزرگترین رقیب خود یعنی عربستان سعودی که با ۲۱۰ هزار میلیونر در رده ۱۷ جهانی قرار دارد، پیش افتاده است.

:Like

0

Date: 2021-06-29 22:16:14

View: 0

ورود

faratabiei2 ©