ستاره‌شناسان دانشگاه کانتربری یک سیارۀ فوق‌العاده نادر کشف کردند

ستاره‌شناسان دانشگاه کانتربری یک سیارۀ فوق‌العاده نادر کشف کردند

ستاره‌شناسان دانشگاه کانتربری یک سیارۀ فوق‌العاده نادر کشف کردند که نزدیکی مرکز کهکشان قرار دارد. 
 این سیاره که ۲۵ هزار سال نوری از زمین فاصله دارد، دورترین سیاره شبه زمین می‌باشد.
 احتمالا تعداد زیادی سیارۀ شبیه زمین در سراسر کهکشان راه شیری وجود دارد، اما یافتن‌ آنها راحت نیست. 
 تا کنون بیش از ۴ هزار سیاره فراخورشیدی کشف شده‌اند که فقط یک سوم آنها همانند زمین، سنگی هستند و اکثر این سیاره‌ها هم در فاصله چندین هزار سال نوری از ما قرار دارند.
 برخلاف اکثر اکتشافات گذشته، دورترین سیاره شبیه به زمین در فاصله‌ای از ستاره خود حرکت می‌کند که تقریبا برابر فاصلۀ بین زمین تا خورشید است.
 به علاوه احتمال می‌رود که این جرم آسمانی در قسمت متراکم و به اصطلاح شلوغ نزدیک مرکز کهکشان راه شیری قرار گرفته باشد.

:Like

0

Date: 2021-05-31 21:08:04

View: 6

ورود

faratabiei2 ©