عکسی عجیب در روسیه

عکسی عجیب در روسیه

در منطقه آمور_روسیه ، یک دختر پنج ساله هنگام قدم زدن در جنگل گم میشه. و تا یک سال خبری ازش نبوده و والدین دختربچه هم از پیدا کردنش ناامید میشن..

تا این که این عکس یک سال بعد توسط دوربین های مداربسته داخل جنگل ثبت میشه که دختر کوچکی رو نشان میده که درحال نزدیک شدن به چند تا گوزن هست. به واسطه همین عکس محیط بانان دختربچه رو پیدا میکنن... 

این که چجوری یک سال زنده مونده و هیچ آسیبی بهش وارد نشده هنوز یک رازه... 

:Like

1

Date: 2021-06-09 19:21:05

View: 1

ورود

faratabiei2 ©