فکت های جالب و جذاب

این نقشه میزان تابش خورشید در ایران و آلمان است !

این نقشه میزان تابش خورشید در ایران و آلمان است !

این نقشه میزان تابش خورشید در ایران و آلمان است !


▪️حدس بزنید کدامیک 41,000 مگاوات از انرژی خورشید برق تولید میکند و کدامیک حول و حوش 100مگاوات :))


+ رنگ قرمز بالاترین حد از میزان خورشید و نشون میده


ورود

Fact ©