فکت های جالب و جذاب

به گفته اخترشناسان خورشید در حقیقت سفید رنگه !

به گفته اخترشناسان خورشید در حقیقت سفید رنگه !

به گفته اخترشناسان خورشید در حقیقت سفید رنگه !


▪️خورشید تمام رنگ‌های طیف رنگی رو داره و باید به چشم سفید دیده بشه، همین الانم در خارج از جو، فضانوردها خورشید رو سفید میبینن


▪️اما در زمین بعلت وجود جو، رنگ آبی در نور خورشید کم زور میشه و چشم ما اونو زرد میبینه، این موضوع در زمان غروب که خورشید در افق هست و مایل میتابه و با اتمسفر متراکم‌تری طرف هست بیشتر میشه و کار بجایی میرسه که رنگ قرمز بیشتر خود نمایی میکنه

ورود

Fact ©