پنل های خاک گرفته کاوشگر اینسایت ناسا در سپتامبر ۲۰۲۰

پنل های خاک گرفته کاوشگر اینسایت ناسا در سپتامبر ۲۰۲۰

پنل های خاک گرفته کاوشگر اینسایت ناسا در سپتامبر ۲۰۲۰


 این پنل ها معمولا توسط گردبادهای کوچک مریخی که به شبه مریخی معروف هستند پاک می شوند


در ماه مارس امسال مهندسان ناسا در یک راه حل خلاقانه توسط بازوی رباتیک کاوشگر بر روی پنل ها خاک ریختند تا این پنل ها پاک شوند 

1

View: 2

space ©