مناطق پوشش اینترنت استارلینک

مناطق پوشش اینترنت استارلینک

این مناطق تحت پوشش اینترنت استارلینکه پوشش رو ایرانم کامل هست. اون آنتنای زرد هم در حال سرویس گرفتن هستن؛

البته که تجهیزاتش خیلی گرونه اما پیشنهاد میکنم اگر میخوان اینم فیلتر کنن بهتره تا فراگیر نشده، سریع پروژه کشیدن یه سقف از جنس زر ورق رو فلات ایران رو کلید بزنن😊


4

View: 9

لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها
space ©