آلبرت اینشتین

آلبرت اینشتین

«آلبرت اینشتین» یک سال بعد از دریافت جایزه نوبل یعنی در 1922 سفری به ژاپن داشت. او در این سفر برای مراجعه‌کننده‌ای از توکیو، جملاتی کوتاه به یادگار گذاشت.


جمله نخست که در سربرگ هتل امپریال با محتوای «یک زندگی آرام و ساده با خود شادی بیشتری به ارمغان می‌آورد تا جستجو برای موفقیتی که به آشوب دائمی منجر می‌شود.» نوشته شده.


جمله دوم نقل قولی از لنین بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی است: «آنجا که اراده‌ای هست، بن‌بستی وجود ندارد.»

space ©