کهکشان زیبای NGC 2841 را ببینید

کهکشان زیبای NGC 2841 را ببینید

کهکشان زیبای NGC 2841 را ببینید


 46 میلیون سال نوری دورتر از زمین و در صورت فلکی خرس بزرگ، کهکشان زیبای NGC 2841 خودنمایی می‌کند.


 نام عامیانه این کهکشان مارپیچی و باشکوه "چشم ببر" است و نوار های روشن آن مارا به یاد سنگی قیمتی با همین نام می‌اندازد.

space ©