مرغ دونده‌ای در آسمان!

مرغ دونده‌ای در آسمان!

مرغ دونده‌ای در آسمان!

 سحابی‌ها (Nebula) ابرهایی از ذرات گرد و غبار و گاز در فضا هستند که در آسمان به صورت لکه‌های مه آلود دیده می‌شوند. 

 "سحابی مرغ دونده" یکی از این سحابی‌های زیبای آسمان است که با نام IC2944 نیز شناخته می‌شود و در فاصله ۶۰۰۰ سال نوری از زمین، در صورت فلکی قنطورس واقع شده است. عرض این سحابی به ۱۰۰ سال نوری می‌رسد!! 

 در تصویر بالا که با نوردهی ۱۱ ساعته در ملبورن استرالیا به ثبت رسیده اﺳﺖ، دو خوشه ستاره‌ای در حال تولد دیده می‌شود: خوشه مرواریدی در سمت چپ و خوشه Collinder 249 که در میان ابر گازی سحابی واقع شده است.

space ©