وزیر دفاع ترکیه در یک سخنرانی اعلام کرد این کشور در حال توسعه یک موشک

وزیر دفاع ترکیه در یک سخنرانی اعلام کرد این کشور در حال توسعه یک موشک

وزیر دفاع ترکیه در یک سخنرانی اعلام کرد این کشور در حال توسعه یک موشک هوا به هوا مجهز به موتور رمجت با نام Gökhan است

به گفته مدیر انستیتوی TÜBİTAK SAGE (که مسئول توسعه اکثر مهمات هوا پرتاب در ترکیه است) تاکنون بیش از ۱۰۰ تست موتور رمجت انجام شده است

انتظار می‌رود این موشک بردی بیش از ۱۰۰ کیلومتر و سرعتی در حدود ۴ ماخ داشته باشد

تصویر موشک‌های هوا به هوای Gökdoğan و Bozdöğan که جایگزین مدل‌های قدیمی موشک‌های AIM-9 سایدوایندر و AIM-120 آمرام در خدمت نیروی هوایی ترکیه خواهند شد

:Like

0

Date: 2021-06-28 22:59:01

View: 1

ورود

j -jangAfzar