اسلحه لگویی هم به بازار آمد

اسلحه لگویی هم به بازار آمد

اسلحه لگویی هم به بازار آمد


یک شرکت اسلحه‌سازی آمریکایی اسلحه کمری‌ای تولید کرد که جداره بیرونی آن شبیه اسباب‌بازی لگو است.


یک شرکت آمریکایی کلت‌‌هایی واقعی شبیه لگوی اسباب‌بازی کودکان تولید کرده است. این کار در سایه مرگ سالانه صدها کودک آمریکایی بر اثر اسلحه‌های جنگی سبب اعتراض فعالان مبارزه با سلاح داخلی و بین‌المللی شده است


این اعتراضات حتی به شرکت دانمارکی لگو هم کشیده شد و این شرکت نیز اعتراض رسمی خود را نسبت به این اقدام خطرناک شرکت آمریکایی ابراز کرد

:Like

1

Date: 2021-07-19 14:08:12

View: 14

ورود

j -jangAfzar