ورود جنگنده‌های آمریکایی به پایگاه سعودی

ورود جنگنده‌های آمریکایی به پایگاه سعودی

ورود جنگنده‌های آمریکایی به پایگاه سعودی


ارتش آمریکا: استقرار جنگنده‌های «اف-۱۶» در پایگاه شاهزاده سلطان در راستای افزایش قدرت آمریکا و به منظور بازدارندگی از حملات و تقویت امنیت و ثبات در عربستان است.

:Like

3

Date: 2021-07-21 23:10:44

View: 4

لطفا همه گزینه ها را تیک بزنید
Bluemute
سیستم پیشگیری از سوء استفاده ربات ها

ورود

j -jangAfzar